Curriculum Vitae

Jeg er født 1950 i Sæby i Nordjylland. Jeg er gift med maleren Søren Elgaard. Vi har 3 børn: Jonas, Morten og Nanna.

Eksaminer
- 2007-08: kurser i salg og markedsføring, hjemmeside, bogføring og regnskab
- 2007: kursus som websekretær hos NetCom i Risskov
- 2004: Master i Kulturhistorisk Informatik ved Syddansk Universitet
- 1979: Magisterkonferens i kunsthistorie ved Københavns Universitet
- 1972: Bifag i kunsthistorie ved Århus Universitet
- 1969: Matematisk student fra Frederikshavns Gymnasium

Erhvervserfaring
- 2009: stiftede artindenmark.dk
- 2009: Research omkring Anne Marie Carl-Nielsen kopier af græske skulpturer fra Akropolis, finansieret af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat (udstilling planlægges i 2011 )
- 2009 - 10: Kurator på udstilling om maleren Otto Bache. Rønnebæksholm og Randers Kunstmuseum
- 2007-08: Kurator på udstilling om kunstneren Allan Schmidt. KunstCenteret Silkeborg Bad.
- 2005-07: Projektarbejde og research for Holstebro Kunstmuseum: udarbejdelse af værkfortegnelse, database og bogmanuskript om billedhuggeren Astrid Noack (1888-1954)
- 2005-06: Vurderingsekspert ved Lauritz.com. Ringkøbing.
- 2003: Kurator på udstilling Kunstnersamlinger - Robert Jacobsen, Knud Nielsen, Allan Schmidt, Ib Geertsen, Richard Mortensen og hvad de samlede på. KunstCentret Silkeborg Bad
- 2002-04: Free-lance arbejde og studier ved Syddansk Universitet
- 1997-98: Ekstern lektor i museologi ved Institut for Kunsthistorie ved Århus Universitet
- 1994-2001: Konsulent for Niels Wessel-Bagge Art Foundation og museumsinspektør og researcher i fondens kunstsamling
- 1993: Free-lance arbejde, bl.a. rejsesekretær og -arrangør af studietur for Foreningen af Danske Kunstmuseer til Skotland og Midtengland. Artikelskrivning til Weilbachs Kunstnerleksikon og Den store danske Encyclopædi
- 1981-1992: Museumsinspektør og leder af Hjørring Kunstmuseum
- 1979-81: Forskellige jobs for Politikens Forlag, Lemvig Museum og kurator sm.m.to andre på en stor udstilling på Charlottenborg
- 1974-81: Medhjælp og forretningsfører for Galleri A-gruppen i København
- 1975-78: Omviser på Thorvaldsens Museum
- 1976-78: Volontør på Kunstakademiets Bibliotek og Fotosamling
- 1972-73: Volontør på Kunstmuseernes Fælleskonservering i Århus

Organisatoriske hverv
- 1989-92: Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Danske Kunstmuseer
- 1987-1993: Medlem af bestyrelsen for Foreningen Norden i Hjørring
- 1986-1996: Medlem af præsidiet for Kunstforeningen af 14.august, Kbh
- 1984-90: Medlem af bestyrelsen for Det grafiske Værksted i Hjørring
- 1982-86 og 1989-92: Medlem af forretningsudvalget for Museumsrådet i Nordjyllands Amt
- 1981-1992: Medlem af Folkeuniversitetskomiteen i Hjørring

Medlemsskaber
- ICOM og gruppen ICTOP
- Dansk Kunsthistoriker Forening

Legater og udmærkelser
- 2009: rejse- og studielegat fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
- 2009: rejselegat fra Det Letterstedtske Selskab
- 1992: Slået til 26. ridder af Skipper Clements sværd af Hjørring-Fonden for "enestående og visionær kunstformidling"
- 1989: Hæderslegat fra Ole Haslunds Kunstnerfond, Kbh. for "fortræffelig museumsindsats"
- 1979: Mogens Poulsens Mindelegat og legat fra Astrid Noacks Legatfond

Sprogkundskaber og rejser
Jeg taler engelsk, fransk og tysk i nævnte rækkefølge samt en lille smule italiensk. Efter studentereksamen var jeg ½ år i Svejts for at lære fransk, men ellers er mine sprogkundskaber erhvervet på aftenskole, bl.a. Cambridge proficiency certificate i engelsk i 1996.Jeg har rejst i det meste af Europa, herunder Skandinavien, og været i USA flere gange.

Hanne PedersenRåhøj alle 108270 HøjbjergTlf: 86 27 31 98Email: kunst@hannepedersen.com